Nederlands NL English EN
Nederlands NL English EN

Mindful Bevallen

NEDERLANDS

Mindful Bevallen helpt je vertrouwen te krijgen in je eigen innerlijke intuïtie en kracht, en het vermogen te hebben bij jezelf te blijven op wat er gaat komen. Je leert je aandacht te richten naar je zwangere lichaam, hierdoor maak je intensief contact met je kindje en zal het je bij je bevalling helpen rustig en gefocust te blijven. Waardoor je minder belemmerd wordt door gevoelens van angst en op een goede manier om kunt gaan met baringspijn.

‘Mindful bevallen’ geeft je één handvat om compleet aanwezig te zijn op een van de meest bijzondere momenten van je leven!

Je ervaart positieve voordelen om o.a.: 

 • Makkelijker je gedachtes, verwachtingen en emoties te kunnen BIJSTUREN.
 • Beter naar je zwangere lichaam te LUISTEREN, waardoor je beter voor jezelf en je kindje zorgt.
 • Het VERMOGEN te hebben bij jezelf te blijven en te kunnen HANDELEN naar wat voor jou en je kindje nodig is, tijdens je zwangerschap, bevalling en geboorte.
 • Je LICHAAMSBEWUSTZIJN te vergroten om je kracht aan te spreken en de rust te beheersen bij je bevalling.
 • Een POSITIEVE MINDSET creëren en hoe je met meer vertrouwen om kunt gaan met baringspijn.
 • Diepere ONTSPANNING en ACCEPTATIE, waardoor je kunt verbinden en er minder angst zal zijn.
 • Ben je meteen een MINDFUL MAMA en kun je volop genieten van het moederschap.

www.mindfulbirthing.org

Mindful Birthing

ENGLISH

Mindful Childbirth helps to gain confidence in your own inner intuition and power, and having the ability to stay with yourself on what’s to come. You learn to focus your attention on your pregnant body, so you make intensive contact with your baby and it will help you stay calm and focused during delivery. As a result, you are less hindered by feelings of fear and you can deal more easy with labor pain.

‘Mindful birth’ gives you one tool to be completely present at one of the most special moments of your life!

You will experience positive benefits to a.o.:

 • Easier ADJUST your thoughts, expectations and emotions.
 • To LISTEN better to your pregnant body, so that you take better care of yourself and your baby.
 • Have the CAPACITY to stay with yourself and to ACT according to what is necessary for you and your child, during your pregnancy, delivery and birth.
 • Increase your BODY CONSCIOUSNESS to use your strength and control the calmness during your delivery.
 • Creating a POSITIVE MINDSET and how to deal with labor pain with more confidence.
 • Deeper RELAXATION and ACCEPTANCE, allowing you to connect so there will be less fear.
 • You are immediately a MINDFUL MAMA and you can fully enjoy motherhood.

www.mindfulbirthing.org