Nederlands NL English EN
Nederlands NL English EN

Spinning Babies

NEDERLANDS

Vergroot de kans op een soepele bevalling! 

Spinning Babies is een methode die jullie speciaal ontwikkelde technieken en basisprincipes leert met behulp van de fysiologie van moeder en kind. De houdingen en bewegingen kosten niet veel moeite en kunnen de fysieke processen in de zwangerschap en bevalling positief beïnvloeden.

Een lichaam dat in evenwicht en flexibel is reageert beter op het proces van bevallen en maakt het makkelijker om de weeën goed op te vangen. Spinning Babies ondersteunt een fysiologische bevalling in elke setting en geeft je inzicht en vertrouwen.

De methode is erop gericht om bewegingsvrijheid te creëren, doormiddel van een reeks pijnstillende vaardigheden te leren. Hierdoor herstel je de balans in je lichaam zodat er voor je baby bewegingsruimte ontstaat, jij je fitter zult voelen tijdens je zwangerschap en veel vertrouwen zal geven om een zo soepel mogelijk bevalling te stimuleren.

Je leert technieken, houdingen en bewegingen die tijdens de bevalling:

 • De baby STIMULEERT om makkelijker in te dalen en de IDEALE startpositie kan aannemen, dit is van groot belang voor een SOEPELE bevalling.
 • De TECHNIEKEN stimuleren bv. een sterrenkijker, stuitligging of andere positie te veranderen ofwel voorkomen.
 • Veilige TRANSITIES en BEVALHOUDINGEN die je tijdens je bevalling kunt inzetten, om meer ruimte en verlichting aan jezelf en je kindje te geven.
 • Meer VORDERING geeft in de ontsluiting en de baby kan FLECTEREN tijdens het geboorteproces om zo makkelijker de spildraai te kunnen maken.
 • Effectieve INTERVENTIES toepassen om je bevalling positief te BEÏNVLOED.
 • Veel VERTROUWEN geven om zo een ACTIEF mogelijke geboorte te creëren. 

www.spinningbabies.com

 

Spinning Babies

ENGLISH

Increase the chance of a smooth delivery!

Spinning Babies is a method that teaches you specially developed techniques and basic principles using the physiology of mother and child. The postures and movements do not require much effort and can positively influence the physical processes in pregnancy and childbirth.

A body that is in balance and flexible responds better to the delivery process and makes it easier to cope with the contractions. Spinning Babies supports a physiological birth in any setting and gives you insight and confidence.

The method aims to create freedom of movement by learning a series of pain-relieving skills. This restores the balance in your body so that your baby has room to move, you will feel fitter during your pregnancy and gives you a lot of confidence to stimulate a smooth delivery.

You learn techniques, postures and movements that during childbirth:

 • STIMULATE the baby to descend more easily and taking the IDEAL starting position, which is very important for a SMOOTH delivery.
 • The TECHNIQUES stimulate eg to change or prevent a posterior-, breech position or other position.
 • Safe TRANSITIONS and DELIVERY POSTURES that you can use during childbirth, to give yourself and your baby more space and relief.
 • More PROGRESS in dilation and the baby can FLECT during the birth process to make the internal rotation easier.
 • Applying effective INTERVENTIONS to positively INFLUENCE your delivery.
 • Gives a lot of TRUST to create an ACTIVE birth as possible.

www.spinningbabies.com